Vi vet att du har kollegor som behöver skärpa sig.

Du med, faktiskt...

Det kan finnas flera anledningar till att du och kollegorna inte presterar på topp trots stimulerande uppdrag och fina förmåner. Huvudvärk och trötthet är två prestationssabotörer som ofta beror på att synmiljön på jobbet inte är tillräckligt bra. Vi på Synhälsan är experter på att ta tag i alla typer av problem som har med syn och arbetsmiljö att göra. En genomgång av företaget ur ögonens synvinkel betalar sig snart. För med vår hjälp hittar du och alla dina kollegor snart skärpan och formen som tar er mot nya höjder.

Förutsättningar för att ni kan för framgång

Det är lättare att nå målen om man ser dem

När vi kommer på besök ser vi över arbetsmiljön och kommer med konkreta förslag på åtgärder. Och så ser vi till att göra synundersökningar för terminal­ och skyddsglasögon. Ganska snart märker du, arbets­kamraterna och cheferna skillnad på flera sätt. Här är några exempel på vad satsningen på de anställdas synhälsa kan ge:

Högre

Produktivitet, lönsamhet, precision, motivation, trivsel och kvalitet.

Färre

Sjukdagar, arbetsskador och kollegor som byter arbetsplats.

Vem behöver synhjälpmedel?

Lagen säger att alla som jobbar vid en bildskärm längre än 60 minuter varje dag har rätt till en synundersökning som arbetsgivaren bekos­tar. Och i dag är det ganska få arbetande svenskar som spenderar mindre än en timme vid en dator av något slag. Om synundersökningen visar att eventuella privata glasögonen inte fungerar i arbetssituationen och det finns behov av särskilt anpassade glasögon ska dessa bekostas av arbetsgivaren. En lång rad yrkesgrupper kan få special­hjälp för att förbättra sin synhälsa och arbetsmiljö: apotekare, bankpersonal, frisörer, tandläkare och kassapersonal för att nämna några. Och de som riskerar att skada sina ögon på jobbet ska förstås ha tillgång till skyddsglasögon, med eller utan korrektionsglas.

Vad tittar vi på?

En bra synmiljö handlar om att anpassa arbets­platsen efter människan istället för tvärtom. När vi kartlägger er arbetsplats tittar vi på utform­ningen, ljusmiljön, bildskärmarna och undersöker personalens synstatus.

När vi är klara med vår bedömning av syn­ miljön presenterar vi våra förslag på hur ni kan få det bättre – ändra avstånd, flytta ljuskällor, möb­lera smartare, sitta bättre och korrigera synfel till exempel. När ni provat på er nya synmiljö en tid är det dags för uppföljning: Har det blivit bättre? Kan vi göra ännu mer? Vi justerar och kompletterar tills alla är nöjda… och skarpa.

Vi kommer gärna på besök för att se vad vi kan göra för trivseln och prestationen på just din arbetsplats.

Synologen
Ögon som ler