Så här går det till

Utgångspunkten för att skapa en ögonvänligare arbetsplats är alltid att anpassa miljön efter människan istället för tvärtom.

Vid kartläggningen av synmiljön tar vi hänsyn till arbetsplatsens utformning, ljusmiljö, bildskärmar och dina anställdas synstatus. Vi börjar med att låta dig och dina anställda svara på en synenkät. De som visar sig ha behov av synkorrektion erbjuds en utförlig synundersökning hos optikern.

När utvärderingen av synmiljön är klar, presenterar vi förslag på åtgärder som kan vara allt från arbetsplatsanpassade glasögon till tips på förändringar av ljusförhållanden, möblemang eller andra ergonomiska insatser. Utifrån dessa förslag är det sedan fritt fram att införskaffa lämpliga arbetsanpassade synhjälpmedel.

Efter en tid bör resultatet följas upp av en ny enkät och synkontroll för att kunna analysera om åtgärderna gav önskad effekt. Därefter gör vi eventuella justeringar eller kompletteringar.

Synologen
Ögon som ler