Vad säger lagen?

I många fall är det arbetsgivarens skyldighet att se till att de anställda regelbundet får genomgå en synundersökning. Det gäller exempelvis för anställda som:

  • arbetar mer än en timme vid bildskärm varje dag,
  • har särskilt synkrävande arbetsuppgifter,
  • eller riskerar ögonskador från exempelvis skärande bearbetning (svarv), slipning (smärgel) eller andra maskiner.

Vem betalar?

Synundersökningen skall bekostas av arbetsgivaren. Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver glasögon som inte överensstämmer med de privata behoven, har den anställde rätt att få dem bekostade av dig som arbetsgivare. Detsamma gäller för skyddsglasögon med eller utan slipning, som är ett måste på många arbetsplatser.

Synologen
Ögon som ler