Arbetsanpassade glasögon

 

Ett par arbetsanpassade glasögon är ofta lösningen för både
arbetskvalitet och ökad trivsel. Dessa när- och rumsprogressiva glas är gjorda
för ett optimerat seende i arbetsmiljön och verkar från 40 cm upp till 2-4
meter. De används då vanliga glasögon ej fungerar optimalt och t.ex. ger en
felaktig arbetsställning. Bäraren får ett betydligt bredare närseende än
genom progressiva glas. För den som riskerar att skada sina ögon i sitt
arbete finns även skyddsglasögon.