Defekt färgseende

Ser du rött?

Ungefär åtta procent av männen, och en procent av kvinnorna anses ha defekt färgseende, det vill säga har svårt att uppfatta färger som andra människor kan urskilja.

Tidigare kunde defekt färgseende utgöra ett hinder för att få ta körkort, men idag ses det nästan bara som ett hinder för att bli målare.

Ett defekt färgseende kan antingen vara förvärvat eller nedärvt och beror oftast på att ögats tappar är defekta eller saknas i någon form. Den vanligaste formen, som förekommer hos fyra procent av männen, gör det svårt att se skillnad på rött och grönt, medan den näst vanligaste gör det svårt att se skillnad på gult och blått. Total färgblindhet, som innebär en värld i svartvitt, är lyckligtvis mycket sällsynt.

Synologen
Ögon som ler