Ögonförändringar

Några ögonförändringar som går att behandla

Åldersrelaterad Makuladegeneration,
AMD (ålders­förändringar i gula fläcken)

– leder till gradvis försämring av centralseendet. I Sverige räknar man med att 10% av befolkningen mellan 65–75 år är drabbade. Bland befolkningen över 75 år räknar man med att hela 25% är drabbade. Den allvarligaste formen av sjukdomen kallas våt AMD. Tidig upptäckt och behandling är av största vikt för ett lyckat resultat.

Glaukom (grön starr)

– omfattar en stor grupp sjukdomar som ger en tilltagande synskada på synnerven som kan leda till bestående synfältsbortfall och synnedsättning. I Sverige finns cirka 100 000 patienter med diagnostiserad glaukom och beräkningar visar att det finns ungefär lika många oupptäckta fall i Sverige. Glaukom debuterar vanligen efter 60 års ålder och för att bromsa sjukdomsförloppet och förebygga synskador är det viktigt med tidig upptäckt och behandling.

Glaukom skall inte förväxlas med katarakt (grå starr) som ger en grumling av ögats lins.

Diabetesretinopati

– uppträder hos cirka 80% av alla personer med diabetes Typ 1, och 2 efter en längre tids sjukdom. Sjukdomen ger bland annat skador på näthinnans blodkärl som kan orsaka hastig synnedsättning och ibland näthinneavlossning. Vid tidig upptäckt och effektiv behandling är det numera mycket ovanligt att diabetes leder till blindhet.

Inte sällan upptäcks tidiga tecken av diabetes på typiska förändringar vid fotografering av ögonbotten.

Synologen
Ögon som ler