Ögonhälsoundersökning™

Välkommen till en bättre synhälsa

Visste du att så många som 500 000 personer i Sverige bär på någon av de stora ögonsjukdomarna åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati?

Många av dessa sjukdomar – som främst drabbar äldre och diabetiker – går att behandla. Om de upptäcks i tid.

Öppna dina ögon för den nya tekniken

Inom Synologen erbjuder vi nu en ny metod att hälsoundersöka dina ögon som gör att vi kan upptäcka allvarliga åldersförändringar i ett mycket tidigt skede. Metoden bygger på en avancerad ögonbottenkamera som i kombination med kon­troll av synskärpa, synfält och ögontryck ger en heltäckande bild av dina ögons hälsotillstånd.

I samband med din Ögonhälsoundersökning™ upprättar vi ett syn- och ögonhälsoprotokoll, där samtliga mätresultat förs in.

Synologen
Ögon som ler