Barn & ungdomar

Barnens och ungdomarnas syn är särskild viktig eftersom framtidsperspektivet är längre.

Närsynthet, som även kallas myopi, är ett vanligt synfel som gör att man ser suddigt på långt håll medan objekt på nära håll är tydliga. Det är väldigt ovanligt att barn föds med närsynthet. Oftast uppträder tecken på närsynthet vid sex-sju års ålder eller senare.

Tre tecken på att ditt barn lider av närsynthet:

  1. Barnet vill ha saker som böcker och skärmar mycket närmre. Sitter gärna närmre tv:n i stället för i soffan. När barnet börjar skolan märks det oftast tydligast då man flyttar långt fram i klassrummet.
  2. Fysiska besvär som trötthet eller spänningshuvudvärk.
  3. Svårt att se på långt håll, barnet kanske inte ser detaljer på längre håll som en vuxen person tycker att man borde kunna se.

Vi rekommenderar alltid att göra en synundersökning för barn som upplever eller påvisar tecken på problem.

Vad innebär det egentligen?

Vid närsynthet är ögat för långt i förhållande till brytningskraften. Ljuset bryts inte på rätt ställa på näthinnan, vilket leder till att föremål på längre avstånd blir suddiga.

Obehandlad myopi innebär en risk att barnets skolresultat blir lidande, eftersom synproblem påverkar inlärning och koncentration. Närsynthet kan dock korrigeras enkelt med glasögon eller kontaktlinser.

Gener spelar en stor roll vid utvecklingen av närsynthet. Om en eller båda föräldrarna är närsynta, finns en större risk att även barnet kommer att utveckla närsynthet.

Närsynthet innebär större risk att drabbas av vissa ögonsjukdomar i vuxen ålder därför strävar man idag efter att bromsa närsynthetsutvecklingen. Detta kan göras bland annat med speciella kontaktlinser.

Välkommen till våra optiker som med stor noggrannhet och individuellt bemötande tar hand om ditt barns ögon.

Glasögonbidrag

Idag täcker de svenska landstingen upp med bidrag för barn upp till och med 18 års ålder. Exakt hur detta hanteras beror på vilket landsting man tillhör. Våra lokala optiker har full koll på vad som gäller lokalt, och har även speciella kollektioner med priser som håller sig inom ramen för bidraget.