Välkommen till Synologen,
Sveriges fria optiker!

Har du funderat på att bli en av oss?

Synologen är en medlemsorganisation med en central ledning som hjälper medlemmarna att driva utvecklingen framåt. Att vara medlem i Synologen innebär att tillhöra en fin krets av optiker som arbetar på ungefär samma sätt. Gemensamma nämnare för oss är kliniskt fokus på ögonhälsa, personligt urval av produkter, personlig service, hög integritet och ett stort intresse för kunderna. Tillsammans skapar vi mervärden som gör att vi stärker vår position och konkurrenskraft som en sammanslutning av experter.

Träffa några av våra medlemmar

Det här kan du förvänta dig som medlem hos oss!

Förutom den kvalitetsstämpel det innebär att tillhöra Synologen finns en rad fördelar för dig som är medlem i Sveriges fria optiker. Medlemsförmånerna är många och de är konkreta. Här är något av det du ska förvänta dig av oss:


Gemensam visuell identitet och marknadsföring som gör det lättare för kunder att hitta sin Synologen-butik, oavsett ort.


Gemensamma upphandlingar, så du får de mest förmånliga inköpsavtalen vad gäller glas, bågar och linser.


Centrala företagsavtal så att du får in en bredare kundbas i din butik,
kunder som ofta blir stamkunder.


Utbildningar för att stärka gruppens gemensamma kompetens och
den enskilde medlemmens erbjudande och affär.


Trygghet, såsom avtal vad gäller försäkringar, konsumentfinansiering och rådgivning vid exempelvis generationsskiften.


ISO-certifiering (unikt för hela branschen) och certifiering enligt Optikbranschens och Optikerförbundets kvalitetsnorm.


Gemensamma IT-upphandlingar och e-handelsplattformar. Dyrt för den enskilde mer överkomligt som grupp.


Medlemsaktiviteter och träffar som mässor, region- och ägardagar med erfarenhetsutbyte och mingel.


Tillsammans bidrar vi till en starkare position på marknaden.