Ögonhälsa

Allt fler behöver kvalificerad ögonhälsovård.

Behovet av kvalificerad ögonhälsovård har aldrig varit större än nu. Vi lever allt längre, vilket innebär att de flesta av oss får åldersrelaterade synförändringar. Dessutom spenderar vi allt mindre tid utomhus, vilket har lett till att närsyntheten ökat dramatiskt de senaste åren.

Synen är något av det viktigaste vi har och väl värd att vårda. Drygt två tredjedelar av all information som kommer till hjärnan hamnar där med ögonens hjälp. Det är bland annat därför som vi har tagit på oss uppgiften att ta din syn på största allvar.

Att själv avgöra huruvida man ser bra eller dåligt är svårt om man inte har något att jämföra med…..

Här har vi sammanfattat praktisk syninformation och olika typer av utmaningar som finns inom det omfattade området ögonhälsa.