ALLT FLER BEHÖVER KVALIFICERAD ÖGONHÄLSOVÅRD

Behovet av kvalificerad ögonhälsovård har aldrig varit större än nu. Vi lever allt längre, vilket innebär
att de flesta av oss får åldersrelaterade synförändringar så småningom. Dessutom spenderar vi allt
mer tid framför skärmar och allt minde tid utomhus. Det gäller framför allt bland barn och unga, där
andelen närsynta nu ökar dramatiskt. Men med en kvalificerad ögonhälsovård, individuella undersökningar och
åtgärder så kan vi faktiskt bromsa närsyntheten och många framtida ögonkomplikationer.

OMFATTANDE UNDERSÖKNINGAR

Som fristående optiker har vi stora möjligheter att anpassa våra undersökningar till våra
kunders individuella behov. Det har resulterati att våra undersökningar är längre och mer
omfattande än andras, vilket i sin tur innebär att vi kan erbjuda mer individanpassade
rekommendationer och synlösningar. Dessutom har vi ett nära samarbete med
lokala ögonläkare om det skulle behövas.

SYNUNDERSÖKNINGAR

Inkluderar bland annat mätning av synskärpa,undersökning av ögonrörelser, samsyn och pupillreflexer,
samt utprovning av glasstyrka.

KONTAKTLINSUNDERSÖKNINGAR

Med utgångspunkt i en synundersökning gör vi här en mer specifik analys. Vi mäter bland annat dina
ögons form, undersöker hornhinnan och mäter tårvätskans kvalitet.

ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNINGAR

En mer omfattande undersökning med fokus pådin långsiktiga ögonhälsa. Här ingår bland annat
synundersökning, ögontrycksmätning, synfältsmätning och ögonbottenfotografering. Dessutom
analys av en ögonläkare eller specialutbildad optiker. Den här undersökningen rekommenderar vi alla över 45
att göra, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar ju tidigare de upptäcks. Här identifierar vi
bland annat begynnande gråstarr, glaukom, förändringar i gula fläcken och diabetes.

TÅRANALYSER

En tåranalys kan ge svar på varfördina ögon känns trötta, torra och
irriterade. Här undersöker vi dina ögon, och analyserar mängden ochkvaliteten på din tårvätska. Resultatet
blir en rekommendation anpassad till just dina ögon.