fbpx

Våra certifieringar

Allt fler behöver kvalificerad ögonhälsovård

Synologen är en medlemsorganisation med en central ledning som hjälper medlemmarna att driva utvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi mervärden som gör att vi stärker vår position och konkurrenskraft som en sammanslutning av experter. Synologen är Sveriges enda ISO-certifierade optikergruppering inom kvalitet och miljö.

Vårt mål är att hjälpa varje kund att hitta den bästa synlösningen för just deras behov – från första kundkontakt till slutleverans av produkt och tjänst. Vi ska möta kundens behov och önskemål med ärlighet, respekt och intresse.

Vi ska genom rätt metoder, verktyg och kontakter säkra att vår verksamhet uppfyller ställda krav och förväntningar både ur kvalitets- och miljöhänseende.

Vårt erbjudande av kvalitativ synvård åstadkommer vi genom fortlöpande vidareutbildning, en lång samlad branscherfarenhet och stor yrkeskunskap.

Genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapar vi förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi strävar efter att införliva miljöfrågorna i alla delar av vår verksamhet och har som åtagande att skydda miljön och långsiktigt arbeta mot en hållbar utveckling.