fbpx

NÄRSYNTHETEN ÖKAR JUST NU DRAMATISKT!

Närsynt tjejNärsyntheten bland barn och unga ökar nu dramatiskt och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer varannan person att vara närsynt år 2050. Närsynthet är delvis ärftligt, men forskningen visar också på ett samband med vår förändrade livsstil. Ökad skärmtid och mindre utomhusaktiviteter ger inte ögonen den träning de behöver för att kunna växla mellan olika avstånd, vilket har en negativ inverkan på utvecklingen av ögonen.

BÖRJAR DITT BARN FÅ SVÅRT ATT FOKUSERA? DET KAN BERO PÅ NÄRSYNTHET

Om du som förälder har märkt att ditt barn börjat kisa och till och med fått svårt att hänga med i skolan, kan det mycket väl bero på närsynthet. Ditt barn kanske inte kan läsa vad som skrivs på tavlan, eftersom det har svårt att se på långt håll. Sådant kan i sin tur också leda till huvudvärk och trötthet, eftersom det går åt mycket energi till att kompensera för nedsatt syn. Dessbättre finns det numera lösningar som både korrigerar närsynthet och till och med bromsar utvecklingen av närsynthet hos barn.

ÖGATS UTVECKLING

Ögat förändras snabbt i unga år och fortsätter att utvecklas upp i tonåren och hos många barn och unga blir ögat lite för avlångt, vilket påverkar ljusets brytning och fokuseringen. Man blir närsynt. De barnen får svårare att se detaljer på långt håll, t ex tavlan i klassrummet eller texten på tv:n. Närsynthet debuterar ofta mellan 8 och 13 års ålder och fortsätter att utvecklas tills ögonen växt färdigt i 20-årsåldern. Begynnande närsynthet är viktig att åtgärda så snart som möjligt för att bromsa utvecklingen. Närsynthet ökar riskerna för andra ögonsjukdomar i framtiden, t ex grå och grön starr, förändringar i gula fläcken och näthinneavlossning.

REGELBUNDNA OCH NOGGRANNA UNDERSÖKNINGAR

Närsynt familjÖgat förändras snabbt i unga år och fortsätter att utvecklas under många år, därför krävs det mer omfattande och regelbundna ögonundersökningar för att säkerställa synförändringar hos växande barn. Upp till 25 års ålder bör man kontrollera synen varje år.
Dessvärre är skolans synundersökningar inte tillräckligt avancerade och regelbundna, vilket kan leda till missad diagnos. Våra undersökningar inkluderar t ex även ögonrörelser och synintryck på olika avstånd. Det kräver också mer avancerad utrustning. För linser behöver man även mäta ögats form och storlek. Vi har dessutom ett nära samarbete med den lokala sjukvården och kan vid
behov skicka remiss till en barnögonläkare.

TRE EFFEKTIVA BEHANDLINGSMETODER

Utvecklingen har gått fort under de senaste decennierna och idag finns det effektiva och väl utprovade behandlingsmetoder som
bromsar närsynthet. Observera att det handlar om individanpassade lösningar som erbjuds utifrån omsorgsfulla och omfattande synundersökningar, genomförda av legitimerade optiker.

NATTLINSER
Nattlinser används, som namnet antyder, enbart när man sover. Man sätter alltså in dem när man går och lägger sig och tar ut dem på morgonen. Linsen omformar varsamt ögat under natten och ger sedan skarp och klar syn hela dagen. Effekten varar i minst 16 timmar. Nattlinser både bromsar utvecklingen och korrigerar närsyntheten. Hos barn halverar de utvecklingen av närsynthet.

GLASÖGON
Vad beträffar glasögon för barn finns det även glas som saktar ner utvecklingen av närsynthet. Med en ny avancerad teknik kan man nu tillverka specialglas för att både ge klar syn och samtidigt bromsa närsynthetsutvecklingen. Den här typen av glasögon saktar in utvecklingen av närsynthet hos barn med i genomsnitt 60% och stoppar den helt hos 21,5% enligt kliniska studier.

MJUKA LINSER
Numera finns det lätthanterliga och mjuka endagslinser som inte bara korrigerar närsynthet, utan också bromsar utvecklingen av närsynthet hos barn. De är avsedda för barn och ungdomar och har en bevisad effekt på i genomsnitt 59%.