fbpx

Arbetsplatsglasögon

Varför arbetsanpassade glasögon?

De flesta bärare av arbetsanpassade glasögon (tidigare kallade terminalglasögon) är äldre än 35 år, då det med tiden medför att de flesta personer blir i behov av arbetsanpassade glasögon, oavsett yrkeskategori. Detta beror på att linsen i ögat har minskat i flexibilitet och får svårt att ställa in skärpan på olika avstånd. Eftersom arbetsanpassade glasögon är anpassade efter arbetsplatsen kan de skilja sig i styrka från dina privata glasögon.

Ett par arbetsanpassade glasögon är ofta lösningen för både arbetskvalitet och ökad trivsel. Dessa när- och rumsprogressiva glas är gjorda för ett optimerat seende i arbetsmiljön och verkar från 40 cm upp till 2 – 4 meter. De används då vanliga glasögon ej fungerar optimalt och t.ex. ger en felaktig arbetsställning. Bäraren får ett betydligt bredare närseende än genom progressiva glas.

För den som riskerar att skada sina ögon i sitt arbete finns även skyddsglasögon.

På vår hemsida kan du navigera dig fram till den butik som är närmast dig, där kan våra erfarna optiker hjälpa dig i valet av dina arbetsanpassade glasögon.

Varmt välkommen till någon av Synologens butiker.

Vad säger lagen?

I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla arbetstagaren synundersökning och arbetsanpassade glasögon.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning.

Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagaren.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att tillhandahålla skyddsutrustning i form av skydds- eller överdragskläder där så krävs. Det kan även innebära att bekosta och tillhandhålla skyddsglasögon. Utrustningen är skattefri för den anställde.

För mer information gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida. www.av.se

Är du arbetsgivare?

Investera i dina medarbetares synhälsa, det tjänar hela företaget på.

Här kan du läsa mer om vad Synologen kan erbjuda ditt företag.