Torra ögon

Torra ögon är ett av våra vanligaste ögonbesvär idag. Ofta är orsaken torr inomhusmiljö, rubbad tårproduktion eller dammiga eller torra miljöer. Att vi tillbringar mycket tid framför datorer är också en bidragande orsak.

Vanliga symptom är gruskänsla, skav, sveda, klåda, ljuskänslighet och trötthet i ögonen.

Kroniskt torra ögon är vanligt hos äldre personer och kan också uppstå i samband med Sjögrens syndrom eller som en biverkning av vissa mediciner.

Det finns olika behandlingsmetoder för torra ögon. Om du känner igen dig i beskrivningen rekommenderar vi att du kommer in till oss för en Tåranalys.