fbpx
Ögonhälsa

Torra ögon

Torra ögon är ett av våra vanligaste ögonbesvär idag. Orsaken till att du ofta blir drabbad av torra ögon kan bero på en torr inomhusmiljö. Rubbad tårproduktion eller dammiga miljöer kan även det vara en orsak till besvären.

Vi tillbringar allt mer tid framför datorer som också påverkar vår ögonhälsa negativt, vilket också kan leda till att våra ögon blir torra.

Torra ögon

Vanliga symtom

  • Gruskänsla
  • Skav
  • Sveda
  • Klåda
  • Ljuskänslighet
  • Trötthet i ögonen

Torra ögon är vanligt förekommande och åldern inte har alltid någon betydelse, det vill säga att alla kan drabbas. Ibland så förekommer även kroniskt torrhet i ögonen som är en åkomma som oftare drabbar äldre personer. Ögontorrhet kan också uppstå i samband med Sjögrens syndrom eller som en biverkning av vissa mediciner.

Om du känner igen dig i några av symtomen, rekommenderar vi dig att kontakta våra optiker för att utföra en tåranalys. Tåranalysen görs i syfte att ta reda på den bakomliggande orsaken.

Läs mer om torra ögon i MåBra
https://www.mabra.com/halsa/optikern-om-doda-kortlar-i-ogonen/7729485
https://www.mabra.com/halsa/beroende-ogondroppar/7730359

Vi hjälper dig med dina torra ögon

Synologen har optiker som är experter på långvarig synhälsa och torra ögon. Det finns olika behandlingsmetoder för torra ögon som vi kan hjälpa dig med.

Välkommen till din lokala optiker!