fbpx

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar är det tyvärr väldigt många som råkar ut för. Vet du vad som händer med dina ögon? Det kan vara bra att känna till några av de sjukdomar och tillstånd som kan förstöra våra ögon. Exempelvis bär så många som 500 000 personer i Sverige på någon av ögonsjukdomar som AMD (gula fläcken), glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati. En vanligt förekommande diagnos är katarakt  även kallad gråstarr som oftast drabbar äldre men även diabetiker. Synologen är experter på området långvarig synhälsa där vi som utbildade optiker Optiker ögonsjukdomarbåde upptäcker ögonsjukdomar men även behandlar dom. Syftet med behandlingen är självklart att du ska återfå synen och få maximal utdelning av din synförmåga.

Synhjälpmedel använder vi i de allra flesta fallen för att kunna återfå ögats fulla kapacitet så att ögat blir friskt och kan fungera normalt igen. Att tillsätta ett synhjälpmedel i form av glasögon eller kontaktlinser är alltså en del av behandlingen där du får all hjälp som behövs. Här kan du läsa lite mer om olika ögonsjukdomar som vi har möjlighet att hjälpa dig att upptäcka i tid. Med andra ord ju tidigare vi upptäcker ögonsjukdomen desto bättre är det så att du kan få rätt behandling.

Boka din synundersökning genom att besöka en av våra butiker som du kan hitta här.

Hitta din lokala optiker

Butik

 

Katarakt / gråstarr

Katarakt är den medicinska termen för grå starr. Grå starr är en naturlig åldringsprocess av ögats lins och ingen egentlig sjukdom. Katarakt uppstår när ögats lins blir grumlad, ofta på grund av att ämnesomsättningen i linsen sjunker. Ett tidigt symtom kan vara att du blir närsynt vid senare ålder – eller helt plötsligt läser utan läsglasögon. Efter ytterligare en tid kan synen bli dimmig och du kan drabbas av ökade bländningsbesvär eller ljuskänslighet. Färgseendet påverkas, men brukar inte vara det första man upptäcker. I Sverige har cirka 15 % av alla 65 – 69-åringar grå starr. Bland de som är över 85 år är siffran så hög som 70 %. Grå starr upptäcks vid en vanlig synundersökning. Behandling sker genom en enkel operation där den egna grumliga linsen ersätts med en konstgjord.

(Upptäcks vid traditionell synundersökning)

AMD / gula fläcken

Åldersförändringar i ”gula fläcken” (AMD) uppstår när syncellerna i gula fläcken förtvinar. Sjukdomen utvecklas successivt och det första ganska svårupptäckta symtomet är att synskärpan blir sämre t.ex. vid läsning eller att raka linjer börjar se krokiga ut. Senare kan sjukdomen leda till ett mer eller mindre totalt synbortfall i den centrala delen av synfältet. I Sverige räknar man med att 10% av befolkningen mellan 65–75 år är drabbade. Därefter ökar antalet till 25%. Det finns en våt och en torr variant av AMD. Vid en ögonhälsoundersökning kan sjukdomen upptäckas innan synen hinner påverkas. En tidig behandling är av stor vikt för ett lyckat resultat. Kosttillskott har visat sig ha en positiv inverkan vid vissa typer av AMD.

(Upptäcks vid ögonhälsoundersökning)

Glaukom / grön starr

Glaukom är den medicinska termen för grön starr och omfattar en stor grupp sjukdomar som ger en tilltagande skada på synnerven vilka kan leda till bestående synfältsbortfall och synnedsättning. Sjukdomen utvecklas långsamt och ger inga tidiga symtom. Typiskt för långt gången glaukom är ”tunnelseende”, det vill säga att allt utom det centrala synfältet har försvunnit. I Sverige finns cirka 100 000 personer med diagnostiserad glaukom. Därtill beräknar man att det finns lika många odiagnostiserade. Sjukdomen debuterar vanligen efter 60 års ålder och för att bromsa sjukdomsförloppet och förebygga synskador är det viktigt med tidig upptäckt och behandling. Läs mer här

(Upptäcks vid ögonhälsoundersökning)

Diabetesretinopati

Diabetsretinopati är kärlförändringar i ögats näthinna som förekommer hos personer med diabetes Typ 1 och 2. Sjukdomen orsakas av förhöjda blodsockervärden som bland annat leder till att näthinnans blodkärl kan skadas. Diabetsretinopati utvecklas successivt och ger inga tidiga symtom. Det är först när den har angripit gula fläcken, gett upphov till blödningar i näthinnan eller bidragit till näthinneavlossning, som den ger sig tillkänna. Sjukdomen orsakar då hastig synnedsättning. Vid tidig upptäckt och behandling är prognoserna goda och det är numera mycket sällsynt att diabetes leder till blindhet.

(Upptäcks vid ögonhälsoundersökning)