VÄLKOMMEN TILL EN FRI OPTIKER

• Expert på långvarig synhälsa • Längre och mer omfattande ögonundersökningar • Individuellt anpassade synlösningar
• Hög genomsnittlig kompetensnivå • Nära samarbete med ögonläkare • Lokalt anpassat utbud av handplockade designerbågar • Sveriges enda ISO-certifierade optiker inom kvalitet och miljö • 100% av våra kunder rekommenderar oss

NÄRSYNTHETEN ÖKAR BLAND BARN OCH UNGA!
Och det har två orsaker – för mycket skärmtid och för lite utomhustid. Men det här går faktiskt att bromsa med kvalificerad ögonhälsovård, rätt undersökningar och rätt åtgärder t.ex. specialanpassade linser. Vänd dig till närmaste fria optiker.
Boka tid här!

Hur ser ditt barn i skolan?

Våra varumärken

Synfel kan bero på många olika saker. Läs mer här om de vanligaste synfelen.

Som enda optikeraktör i Sverige är Synologen ISO-certifierade. Dessutom är vi certifierade enligt Optik-branschens och Optikerförbundets kvalitetsnorm. Läs mer här!

Produkter & Erbjudanden

Observera att avvikelser gällande ovanstående produkter & erbjudanden kan förekomma hos din lokala optiker.