fbpx

Barn & ungdomars synhälsa

Barn och ungdomars synhälsa är särskild viktig eftersom att framtidsperspektivet är längre.

Närsynthet, även kallad myopi, är ett vanligt synfel som gör att man ser suddigt på långt håll medan objekt på nära håll är tydliga. Det är väldigt ovanligt att barn föds med närsynthet men det är ofta som de visar tecken på närsynthet vid sex-sju års ålder eller senare.

Det är därför viktigt att man tar våra barn och ungdomars synhälsa på allvar så ögonen inte tar mer skada än nödvändigt.

Tre tecken på att ditt barn lider av närsynthet:

  • Barnet vill ha saker som böcker och skärmar mycket närmre. Sitter gärna närmre tv:n i stället för i soffan. När barnet börjar skolan brukar de barnen med närsynthet flytta långt fram i klassrummet.
  • Fysiska besvär som trötthet eller spänningshuvudvärk.
  • Svårt att se på långt håll, barnet kanske inte ser detaljer på längre håll som en vuxen person tycker att man borde kunna se.

För att behålla en god över tid så rekommenderar vi alltid att se till att vårda dina barn och ungdomars synhälsa genom att göra en synundersökning för barn som upplever ellerBarn och ungdomars synhälsa påvisar tecken på problem.

Läs artikeln (IT-Pedagogen.se): Koncentrationssvårigheter i skolan kan bero på synfel

Hör radioinslaget från Sveriges Radio (SR.se): Fler unga blir närsynta

Läs artikeln (läraren.se): Därför bör skolan vara uppmärksam på elevers synfel

Vad innebär det egentligen?

Vid närsynthet är ögat för långt i förhållande till brytningskraften. Ljuset bryts inte på rätt ställe på näthinnan, vilket leder till att föremål på längre avstånd blir suddiga.

Obehandlad myopi innebär en risk för att våra barn och ungdomars synhälsa blir påverkad på ett negativt sätt samt att barnets skolresultat blir lidande, eftersom synproblem påverkar inlärning och koncentration.

Närsynthet kan man dock korrigera enkelt med glasögon eller kontaktlinser.

Gener spelar en stor roll vid utvecklingen av närsynthet. Om en eller båda föräldrarna är närsynta, finns en större risk att även barnet kommer att utveckla närsynthet.

Närsynthet innebär större risk för att bli drabbad av vissa ögonsjukdomar i vuxen ålder därför strävar man idag efter att bromsa närsynthetsutvecklingen. Detta kan man göra bland annat med speciella kontaktlinser.

Välkommen till våra optiker som med stor noggrannhet och individuellt bemötande tar hand om våra barn och ungdomars synhälsa.

Glasögonbidrag

Idag täcker de svenska landstingen upp med bidrag för barn upp till och med 18 års ålder. Exakt hur man kan hantera detta beror på vilket landsting man tillhör.

Våra lokala optiker har full koll på vad som gäller lokalt.

Även speciella kollektioner finns att tillgå med priser som håller sig inom ramen för bidraget.