fbpx

Synundersökningar

Synundersökningar för dina ögons skull

Synundersökningar är viktigast för att lokalisera ett synfel och i dagens samhälle spelar synen en allt viktigare roll. Vi behöver se bra både i trafiken, hemma, på arbetet och på fritiden. Det rör sig om nära och långt håll. Alla ögon skiljer sig åt och därför erbjuder vi dig en rad olika undersökningar, allt utifrån dina unika behov. Det som skiljer våra undersökningar från övriga är framför allt att vi lägger ner betydligt mer tid dessa.

Våra undersökningar genomförs av Synundersökningarlegitimerade optiker!

När du anlitar en optiker som är medlem av Synologen möts du av en specialist som har gedigen utbildning, erfarenhet och stort kunnande. I de fall vi hittar avvikelser remitterar vi vidare till ögonläkare för vidare utredning. Våra undersökningar följer Optikerförbundets kvalitetsnorm och vårt arbetssätt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standard.

Vi är stolta över att vara de enda optikerna i Sverige som har denna certifiering.
Hos oss är du alltid i trygga händer.

Hur ofta bör man undersöka ögonen?

Under åldrarna 8–25 genomgår ögonen ofta snabba förändringar, varför synen bör kontrolleras varje år. Därefter brukar synen vara stabil, så att det räcker med en kontroll vartannat eller vart tredje år. Den som har fyllt 45 år bör däremot vara observant på synförändringar och låta undersöka synen och ögonen minst vartannat år, eftersom det vanligen är nu som saker börjar hända.


Synundersökningar

Under synundersökningen analyserar vi bland annat dina ögonrörelser och synintryck på olika avstånd. Med hjälp av den senaste tekniken och gediget kunnande hittar vi de bästa lösningarna för just dig. Du är till stor del själv delaktig i undersökningen genom att beskriva hur du upplever din syn och dina behov av att se i olika situationer. Visar det sig att din syn behöver korrigeras, går vi igenom vilka möjligheter som finns.

En synundersökning består bl.a. av:

 • Anamnes – samtal om ditt allmäntillstånd.
 • Undersökning av pupillreflexer, ögonrörelse- och samsynundersökning.
 • Genomgång av t.ex. dina arbetsförhållanden och din tidigare erfarenhet av synkorrektion.
 • Mätning av synskärpa på olika avstånd.
 • Utprovning av lämpligaste glasstyrka för dig.

Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökningen är en mer omfattande undersökning än den traditionella synundersökningen och har precis som namnet säger fokus på hälsa. Om du enbart undersöker synen får du inte en fullständig bild av dina ögons hälsotillstånd. Därför rekommenderar vi alla 50+ kunder att undersöka både sin syn och sina ögon, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar i ögat ju tidigare de upptäcks. En ögonhälsoundersökning är en klok investering i din framtida livskvalitet.

Våra ögonhälsoundersökningar består bl.a. av:

 • Genomgång av anamnes/patienthistorik.
 • Synundersökning – upptäcker begynnande grå starr (katarakt) och pågående synförändringar.
 • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla grön starr (glaukom).
 • Synfältsmätning – uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis grön starr.
 • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati).
 • Bedömning av ögonläkare eller optiker med specialutbildning.
 • Eventuell remiss till vår lokala ögonläkare.

Kontaktlinsundersökning

Om du är intresserad av att skaffa kontaktlinser måste du göra en s.k. kontaktlinstillpassning. Din optiker gör då en vanlig synundersökning och sedan en mer specifik analys, som bland annat mäter dina ögons form. Därefter föreslår optikern vilka linser som är mest lämpade för dig. Som kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Din optiker kontrollerar dina ögon samt linsernas passform och styrka. Om förutsättningarna har ändrats kan en annan linstyp behöva tillpassas.

Kontaklinsundersökning består bl.a. av:

 • Mätning av hornhinnans diameter och kupning.
 • Noggrann undersökning i biomikroskop av bl.a. hornhinna, bindhinna och ögonlockens in- och utsida.
 • Mätning och bedömning av tårvätskans kvalitet.
 • Bedömning av den miljö man använder linser i (påverkar rekommendation av linstyp och materialval).
 • Bedömning av befintlig lins för eventuellt byte till modernare linstyp och material.
 • Genomgång av skötsel och hantering.

Tåranalys

Känns dina ögon trötta och torra? Har du problem med ögon som skaver, svider eller rinner? Då kan en tåranalys ge svaren på orsakerna till dina bekymmer och på hur dessa kan lindras.

När du gör en tåranalys hos våra specialutbildade optiker undersöker vi noggrant dina ögon, din tårfilm samt tårfilmens mängd och kvalitet. Efter analysen ger vi dig råd om lämplig behandling och förslag på rätt produkter för just dina ögon.