fbpx

Glaukom/grön starr

Glaukom är den medicinska termen för grön starr och omfattar en stor grupp sjukdomar, som ger en tilltagande skada på synnerven som kan leda till bestående synfältsbortfall och synnedsättning. Sjukdomen utvecklas långsamt och ger inga tidiga symtom. Typiskt för långt gången glaukom är ”tunnelseende”, det vill säga att allt utom det centrala synfältet har försvunnit. I Sverige finns cirka 100 000 personer med diagnostiserad glaukom. Därtill beräknar man att det finns lika många odiagnostiserade. Sjukdomen debuterar vanligen efter 60 års ålder och för att bromsa sjukdomsförloppet och förebygga synskador är det viktigt med tidig upptäckt och behandling. Därför uppmanar vi till regelbundna ögonhälsoundersökningar.

Tidig upptäckt med Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökningen är en mer omfattande undersökning än den traditionella synundersökningen och har precis som namnet säger fokus på hälsa. Om du enbart undersöker synen får du inte en fullständig bild av dina ögons hälsotillstånd. Därför rekommenderar vi att alla 50+ kunder att undersöka både syn och sina ögon, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar i ögat ju tidigare de upptäcks. En ögonhälsoundersökning är en klok investering i din framtida livskvalitet

Vår ögonhälsoundersökning består bland annat av:

Ögonbotten

  • Genomgång av anamnes/patienthistorik
  • Synundersökning – upptäcker begynnande grå starr (katarakt) och pågående synförändringar
  • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla grön starr (glaukom)
  • Synfältsmätning – uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis grön starr
  • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati) och grön starr
  • Bedömning av ögonläkare eller optiker med specialutbildning
  • Eventuell remiss till vår lokala ögonläkare

Läs mer på Glaukomförbundet | Fakta om Glaukom (glaukomforbundet.se)

Läs mer om andra ögonsjukdommar

Läs mer i broschyren Vad är glaukom


Besök hos optiker viktigt för att bromsa obotlig ögonsjukdom

TORS, MARS 03, 2022 15:11 CET
Den obotliga ögonsjukdomen kroniskt glaukom – även känd som grön starr – kommer smygande och leder i värsta fall till blindhet. Många bär på sjukdomen, som är ärftlig och måste behandlas snabbt. Det vanligaste symptomet är ett högt tryck i ögat som upptäcks vid ett besök hos en optiker.

Läs mer här >>