INVESTERA I DINA MEDARBETARES SYNHÄLSA
DET TJÄNAR HELA FÖRETAGET PÅ

Det här erbjuder Synologen ditt företag:

• Ansvar för hela affären med löpande statistik, kostnadskontroll och optimerade inköp.
• Initial kartläggning av företagets behov av bildskärms- och skyddsglasögon.
• Smidig fakturahantering genom central elektronisk fakturering.
• Rikstäckande och lokalt förankrade optikbutiker.
• Välutbildade, erfarna och engagerade optiker.
• Marknadens bredaste erbjudande av undersökningstjänster.
• Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt
arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen
skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Synundersökning skall därefter ordnas med
regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.
Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en
ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.
Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet,
om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.
Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagaren.
Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att tillhandahålla
skyddsutrustning i form av skydds- eller överdragskläder där så krävs. Det kan även innebära att bekosta
och tillhandhålla skyddsglasögon. Utrustningen är skattefri för den anställde.

 

Är du intresserad av företagsavtal med Synologen?

Kontakta oss, så berättar vi gärna mer.

Pierre Nordgren
Key Account Manager
pierre@synologen.se
08-440 73 57

Sveriges fria optiker

Synologen tar synhälsa på allvar. Vi har ett 100-tal medlemsföretag och du hittar oss från Pajala till Ystad. Alla är legitimerade, certifierade och välutbildade optiker. Vi har satsat särskilt mycket på specialutbildningar inom synergonomi, optometri och kvalificerad synvård. Synhälsa är något som ligger oss varmt om hjärtat och våra medlemsbutiker erbjuder därför till exempel gedigna synundersökningar och kompletta ögonhälsoundersökningar.