SYNHÄLSA FÖR FÖRETAG

Investera i dina medarbetares synhälsa

Synologen tar synhälsa på allvar. Vi har ett 100-tal medlemsföretag och du hittar oss från
Pajala till Ystad. Alla är legitimerade, certifierade och välutbildade optiker. Vi har satsat särskilt
mycket på specialutbildningar inom synergonomi, optometri och kvalificerad synvård. Synhälsa
är något som ligger oss varmt om hjärtat och våra medlemsbutiker erbjuder därför till exempel
gedigna synundersökningar och kompletta ögonhälsoundersökningar.

 

 

Det här kan vi erbjuda dig:

• Ansvar för hela affären med löpande statistik, kostnadskontroll och optimerade inköp.
• Initial kartläggning av företagets behov av bildskärms- och skyddsglasögon.
• Smidig fakturahantering genom central elektronisk fakturering.
• Rikstäckande och lokalt förankrade optikbutiker.
• Välutbildade, erfarna och engagerade optiker.
• Marknadens bredaste erbjudande av undersökningstjänster.
• Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

 

OPTIMAL SYN GER EFFEKTIVARE ARBETSDAG

Huvudvärk, nackvärk, torra ögon och trötthet är prestationssabotörer som ofta beror på dålig synmiljö
och dålig synergonomi. Synologens optiker hjälper till med att göra arbetsdagen för alla medarbetare
enklare, med rätt synlösning anpassad efter de indviduella arbetsuppgifterna. Optiker från Synologen är
experter på alla typer av problem som har med syn- och arbetsmiljö att göra. Våra synundersökningar för
arbetsanpassade glasögon eller skyddsglasögon görs med en större helhet i åtanke. Ganska snart märker
den som haft synproblem, arbetskamrater och arbetsledare påtagliga skillnader.

 

DET ÄR LÄTTARE ATT NÅ MÅLEN OM MAN SER DEM

Vi erbjuder att besöka arbetsplatsen för att få en överblick av arbetsmiljön och kunna komma
med konkreta förslag på ergonomiska åtgärder. Det kan gälla själva synarbetsmiljön eller enkla tips ur ett
ögonhälsoperspektiv. En genomgång av företaget ur ögonens synvinkel betalar sig snart. Med vår hjälp
hittar ni snart skärpan och formen som tar er mot nya höjder.

 

ÖGONHÄLSOUNDERSÖKNING

Synologen var först i Sverige med att kunna erbjuda kompletta ögonhälsoundersökningar till
företag och privata kunder. Under en ögonhälsoundersökning får vi en helhetsbild av hur ögonen
mår. I undersökningen gör man bland annat en ögonbottenfotografering, synfältsmätning samt
ögontrycksmätning. Syftet är att upptäcka eventuella åldersförändringar i ögat på ett så tidigt
stadium som möjligt, eftersom det ger större chans att behandla framgångsrikt.

 

VAD SÄGER LAGEN?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska arbetsgivare se till att arbetstagare som normalt
arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen
skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Synundersökning skall därefter ordnas med
regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.
Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en
ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning.
Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet,
om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.
Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagaren.
Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att tillhandahålla
skyddsutrustning i form av skydds- eller överdragskläder där så krävs. Det kan även innebära att bekosta
och tillhandhålla skyddsglasögon. Utrustningen är skattefri för den anställde.