fbpx

Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökningen är en mer omfattande undersökning än den traditionella synundersökningen och har precis som namnet säger fokus på hälsa. Om du enbart undersöker synen får du inte en fullständig bild av dina ögons hälsotillstånd. Därför rekommenderar vi alla 50+ kunder att undersöka både sin syn och sina ögon, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar i ögat ju tidigare de upptäcks. En ögonhälsoundersökning är en klok investering i din framtida livskvalitet.

Vad vår ögonhälsoundersökning består av

  • Genomgång av anamnes/patienthistorik.
  • Synundersökning – upptäcker begynnande grå starr (katarakt) och pågående synförändringar.
  • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla grön starr (glaukom).
  • Synfältsmätning – uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis grön starr.
  • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati).
  • Bedömning av ögonläkare eller optiker med specialutbildning.
  • Eventuell remiss till vår lokala ögonläkare.

På vår hemsida kan du välja den butik som är närmast dig och få mer information om våra ögonhälsoundersökningar.