Synologen stödjer Barncancerfonden

Synologen stödjer Barncancerfonden, en organisation med visionen att utrota barncancer.
Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och arbetar dessutom för att de barn och ungdomar som drabbats av cancer ska få den vård och det stöd de behöver.

Barncancerfondens vision är att helt utrota barncancer. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten.

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige.

Barncancerfondens allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer.

Överlevnad av barncancer ökar!

Forskningen har gett resultat. Ny statistik visar att överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85 procent. Detta är ett viktigt steg mot att Barncancerfonden ska nå sin vision – att utrota barncancer. Men för att visionen ska bli verklighet behövs ännu mer forskning.

Den generella barncanceröverlevnaden har ökat från 80 till 85 procent under en femårsperiod.

Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva cancer. Men forskningen tar tid, kräver samarbeten och långsiktig finansiering. Kampen mot barncancer bygger på forskning. Tack vare framgångsrik forskning överlever i dag cirka 85 procent av de barn som insjuknar i cancer i Sverige. Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag sin cancer.

Vi är stolta över att bidra till Barncancerfonden under julen 2020!

Synologen stödjer Barncancerfonden

Synologen stödjer Barncancerfonden