Dubbelslipade Glasögon

-Dubbelslipade eller bifokala glas är ett avståndsglas med en infälld ruta i
och styrka för närseende. Trifokala glas är ett avståndsglas med två infällda
rutor: en för mellanavståndsseende och en för närseende. De används då
progressiva glas inte är lämpade.

 

Dubbelslipade Glasögon