Synhjälpmedel

Hjälpmedel för synen

VILKET SEENDE HAR DU?

Att vara normalsynt är faktiskt ganska ovanligt. Vanligare är att man
har någon form av avvikelse. Det här kan ibland bero på att våra ögon,
precis som övriga kroppen, åldras och synen med dem. Även om synfel
är ärftligt betingade har sättet som vi använder våra ögon på också stor
betydelse. Sjukdomar och vissa läkemedel kan också påverka våra ögon
och hur vi ser. Här berättar vi kort om de olika synvarianterna.

NORMALSYNTHET

Knappt en femtedel av alla svenskar är normalsynta (emmetropa). Det
innebär att ljuset bryter helt rätt och fokuseras exakt till makula i gula fläcken
på näthinnan, när man ser på ett objekt på oändligt avstånd. Ingen människa
är normalsynt genom hela livet. Vi föds lite översynta och när ögonen sedan
åldras förändras deras funktion och brytförmåga.

NÄRSYNTHET

Ungefär en tredjedel av alla svenskar är närsynta. Närsynthet (myopi)
beror på att din ögonglob är för lång i förhållande till det optiska systemets
brytningskraft. Ljuset bryts då framför näthinnan istället för på. Resultatet
blir att du får svårt att se på långt håll och därför måste kisa, vilket kan leda
till spänningshuvudvärk och trötthet i ögonen. Närsynthet utvecklas oftast
mellan 10- och 20-årsåldern, när ögat fortfarande växer, för att sedan
stabiliseras. Det enda kända sättet för att bromsa utvecklingen av närsynthet
är att bära nattlinser eller ortokeratologilinser.

Synlösning: Närsynthet korrigeras av: glasögon med minusglas, kontaktlinser
med minusstyrkor, nattlinser, ortokeratologilinser eller refraktiv
kirurgi: (metoder som t.ex. laser, ICL, RLE*).

* Laser – hornhinnans yta omformas med olika operationsmetoder. ICL – en konstgjord extralins opereras in mellan regnbågshinnan och ögats naturliga lins. RLE – ögats naturliga lins ersätts med en konstgjord lins.

ÖVERSYNTHET

Omkring en femtedel av alla svenskar är översynta. Översynthet
(hyperopi eller långsynthet) kännetecknas av att du har svårt att se tydligt
på nära håll, vilket beror på att din ögonglob är för kort i förhållande till
det optiska systemets brytningskraft, eller att brytkraften är för svag i förhållande
till ögonglobens längd. Ljuset bryts då bakom näthinnan istället
för på. Översynthet kan vara nerärvd.

Synlösning:

Översynthet korrigeras av: glasögon med plusglas, kontaktlinser med plusstyrkor
eller refraktiv kirurgi: (metoder som t.ex. laser, ICL, RLE).

ASTIGMATISM

Astigmatism uppstår om hornhinnan eller linsen i ögat inte är jämt krökt i
alla riktningar. Resultatet kan bli att raka linjer ser ut att vara dubbla och att
det man ser blir utdraget. Detta fenomen hör vanligtvis ihop med närsynthet
eller översynthet och kallas ofta felaktigt för brytningsfel. Astigmatism är
till viss del ärftligt och ungefär en av sex svenskar har det.

Synlösning:

Korrigeras av: glasögon med toriska glas, så kallade cylinderstyrkor,
kontaktlinser med toriska styrkor, cylinderstyrkor,
refraktiv kirurgi: (metoder som t.ex. laser, ICL, RLE).

ÅLDERSSYNTHET

Ålderssynthet (presbyopi) är lika naturligt som att vi blir äldre och märks
genom att det blir svårt och jobbigt att växla fokus mellan långt och nära
håll. Orsaken är att ögats lins med åren förlorar sin elasticitet och får svårare
att ändra form. Ålderssynthet börjar som regel märkas i 45-årsåldern. Den
tilltar sedan med stigande ålder men stabiliserar sig i 60-årsåldern.

Synlösning:

Ålderssynthet korrigeras av läs-, progressiva- eller rumsprogressiva
glasögon eller med progressiva kontaktlinser. Det finns många olika
möjligheter. Ibland väljer man en lösning som går ut på att bära en
bifokal kontaktlins på sitt ena öga och en vanlig kontaktlins på sitt
andra. Det finns även andra kontaktlinslösningar samt refraktiv kirurgi.

DUBBELSEENDE

Vanligaste anledningen till dubbelseende är skelning, det vill säga att
ögonen inte riktar in sig och tittar på samma sak. Förutsättningen för att
du skall kunna få ett riktigt stereo- eller djupseende (binokulärseende) är
att ögonen har ungefär samma synskärpa och att samspelet mellan ögonens
rörelser fungerar. Om skillnaderna mellan höger och vänster öga är för
stora, klarar hjärnan inte av att smälta ihop höger och vänster ögas
synintryck till en enkelbild. Detta leder till dubbelseende.
Små skillnader mellan ögonen ger inte upphov till dubbelseende
men kan orsaka trötthet, huvudvärk eller andra inte så tydliga symtom,
s.k. astenopiska besvär.

Synlösning:

Dubbelseende och astenopiska besvär korrigeras
av specialslipade glasögon. De mer sällsynta kraftiga
skelningarna behandlas med operation. Små barn
behandlas ibland med ”lapp för ögat”.